grafika w tle noveo

Okna

svg%3e

Noveo oferuje szeroki wybór wysokiej jakości okien w Płocku. Łączą nowoczesny design z doskonałą izolacją termiczną. Znajdziesz u nas różnorodne modele, idealnie dopasowane do Twoich potrzeb, zapewniające komfort i energooszczędność.

svg%3e
svg%3e
svg%3e

Wymieniając okna na nowe w budynku już użytkowanym, czy też wystawiając okna do budynku nowo wybudowanego powinniśmy zwróć uwagę na kilka istotnych parametrów. Kiedy buduje się dom według dokumentacji zamówionej indywidualnie, zwykle nie ma kłopotów z wyborem okien, ponieważ wszystkie ich parametry, łącznie z ceną, są przedyskutowane i uzgodnione indywidualnie z architektem. Jak okna Płock – to tylko w Noveo.

okna pcv

Jednak w przypadku budowy domu wg projektu katalogowego nie jest to już takie oczywiste. Każdy ma przecież inne potrzeby i wymagania dotyczące użytkowania swoich okien. Inne parametry okna należy uwzględnić w przypadku lokalizacji domu na wsi, a inne w mieście. Na Suwalszczyźnie zimą jest mroźniej niż na Pomorzu. W górach wieją wiatry silniejsze niż na Mazowszu. Dlatego też inwestor budujący dom i kupujący okna może i powinien wprowadzać do niego pewne modyfikacje – oczywiście po uzgodnieniu z osobą upoważnioną.

Kryteria te nie należą do czysto merytorycznych. Warto więc podać inne, bardziej związane z rzeczywistą wartością użytkową okien PCV, drewnianych, aluminiowych.

Aby wybór okien był odpowiedni należy sprawdzić właśnie te parametry w pierwszej kolejności, a dopiero potem porównywać i sprawdzać cenę okien.

Dowiedz się więc jakie parametry posiadają okna, które chciałbyś nabyć. Pomocne w tym będą poniższe wyjaśnienia:

svg%3e

Współczynnik przenikania ciepła U

Podstawowym parametrem technicznym, który należy sprawdzić przed zamówieniem okien, jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (U). Producent jest zobowiązany obliczyć i podać na Karcie Wyrobu ten parametr dla całego okna, a nie tylko dla szyby, jak to się powszechnie spotyka (np. U 1,1; U1,0 ; U 0,74). Dla przyszłego użytkownika okien ważna przecież jest izolacyjność całego okna, a nie tylko szyby w jej strefie środkowej, co określają współczynniki wyżej przytoczone.

W tym miejscu należy dodać, że na początku roku 2017 weszła w życie ustawa o parametrach energetycznych okien . Wymusza ona dokładne określenie parametrów technicznych okna. Jeżeli oferent okien uchyla się od określenia tego parametru lub piętrzy inne trudności z tym związane, klient ma pełne prawo zrezygnować z takiej oferty.

svg%3e

Izolacyjność akustyczna Rw

Następny parametr techniczny okna, który powinien być dokładnie określony. Parametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz. Izolacyjność ta jest określona wskaźnikiem ważonym Rw podawanym w decybelach (dB), w którym uwzględniono specyfikę odbioru dźwięków przez ucho ludzkie. W praktyce możemy się spotkać ze wskaźnikiem Rw 25-40dB.

Zaleca się następujące relacje między poziomem hałasu, a izolacyjnością okien:

  • poziom hałasu do 60 dBA Rw 25 dB,
  • poziom hałasu do 61-65 dBA Rw 30 dB,
  • poziom hałasu do 65-70 dBA Rw 35 dB,
  • poziom hałasu > 70 dBA Rw 40 dB.

SZCZELNOŚĆ– kolejnym punktem do sprawdzenia jest, czy okno zostało wykonane jako szczelne, czy rozszczelnione. Do pierwszego powinny być dołączone instrukcja rozszczelnienia oraz informacja, że takie okno może być zastosowane wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną. Okno nie może być absolutnie szczelne; powinno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza, w celu wentylowania pomieszczeń mieszkalnych. Współczynnik infiltracji powietrza dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną powinien się mieścić między 0,5 i 1,0. Dla zapewnienia właściwej wentylacji bez udziału użytkownika zaleca się montowanie w oknach nawiewników automatycznych
Warto wiedzieć

SZYBY – największy udział powierzchniowy w oknie ma szyba. Powszechnie stosowało się szyby jednokomorowe, składające się z dwóch szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. Aktualnie z uwagi na wymogi energetyczne stolarki należy stosować pakiety zbudowane z trzech szyb. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz – szlachetny (argon, krypton, ksenon) – lub osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną i akustyczną izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorpcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferuje się już szyby z tzw. ramką ciepłą, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali.

Ważnym elementem budowy okien, zwiększającym bezpieczeństwo ich użytkowników, są szyby antywłamaniowe. Powstają one w wyniku zastosowania kilku warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi taflami szkła. Folia ta sprawia, że rozbita szyba nie rozsypuje się, a pęknięte kawałki szkła nadal tworzą jedną całość. Skuteczność takiego wkładu szybowego uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Najpopularniejsze obecnie na rynku są szyby antywłamaniowe P2 i P4

OKUCIA OKIENNE – Standardowe wyposażenie okien utrudnia włamanie, jednak zdeterminowany włamywacz nie będzie miał problemów z dostaniem się do wnętrza budynku. Dlatego zaleca się, aby w miejscach łatwo dostępnych zamontowane zostały okna ze specjalnymi okuciami oraz szybami ze szkłem antywłamaniowym.

Okucia są podstawowym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. W wysokiej jakości oknach, standardowo stosowane są okucia, w których czopy utrudniające włamanie rozmieszczone są na całym obwodzie. Zabezpieczają one przed podważeniem również okno, które właściciel pozostawił w pozycji uchylonej. Ponadto w każdym skrzydle okiennym w narożniku pod klamką powinno znajdować się zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, dodatkowo utrudniające sforsowanie okna.

Większą ochronę przed włamaniem zapewni także zastosowanie klamki z samozabezpieczającym mechanizmem blokady. Zabezpieczają one okno w przypadku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić klamkę – zablokowana kluczem nie pozwala otworzyć okna.

Okna Płock = Noveo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firma Noveo.

Przeprowadź szybką wycenę osłon w Noveo

cyfra 1 na białym tle

Wybierz osłonę dla swojego okna

cyfra 2 na białym tle

Skonfiguruj osłonę według potrzeb

cyfra 3 na białym tle

Złóż zapytanie firmie Noveo

Modnie w oknie – przygotuj projekt online!