okna pcv

Poradnik

Zapoznaj się z najistotniejszymi zagadnieniami przed wyborem i zakupem okien dla siebie. Zapraszamy do Noveo Płock – zaproponujemy najbardziej optymalne okna

Od marca 2006 r. trwa okres przejściowy, w którym następuje zharmonizowanie normy EN – 14351-1 z przepisami krajowymi krajów członkowskich UE. Okres przejściowy deklarowania własności stolarki do znaku CE i znaku B zakończy się 01. lutego 2010 r. Norma zharmonizowana podaje właściwości eksploatacyjne i fizyczne dla okien i drzwi zewnętrznych (ok. 22 cechy) oraz klasyfikację stolarki okienno-drzwiowej, jak również opisuje metody ustalania cech stolarki wg odpowiednich procedur badawczych.

svg%3e

Deklarowane własności stolarki okiennej do wymagań Aprobaty Technicznej – znak B, w rozumieniu zapisów normy zharmonizowanej, posiadają jedną klasę z wymaganych własności eksploatacyjnych – klasę szczelności na wodę opadową 4A /150 Pa/. Ciśnienie prędkości wiatru w pierwszej strefie obciążeń wiatrem w Polsce wynosi Vk = 250 Pa. Deklarowanie własności stolarki do znaku B nie zapewnia użytkownikowi okien otrzymania wyrobu, którego własności eksploatacyjne gwarantują ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zabudowania /obiekt, rodzaj terenu, strefa obciążeń/. Jedynie oznaczenie wyrobu znakiem CE i wystawienie Deklaracji Zgodności do wymagań normy PN-EN 14351-1 stanowi dla użytkownika gwarancję przydatności zakupionej stolarki. W przypadku systemów VEKA dodatkowo potwierdzamy badaniami własności mechanicznych okien bezpieczeństwo użytkowania.

okna v82 pro safe bialy

Energooszczędność to dziś bardzo ważny temat w dyskusjach na najwyższych szczeblach. W kolejnych krajach wprowadzane są dyrektywy, mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Również w Polsce w ostatnim czasie wprowadzono paszport energetyczny dla nowo wybudowanych obiektów.

Zalety materiałów energooszczędnych możemy rozpatrywać w oparciu o budowę domu energooszczędnego, który musi spełniać wiele warunków, aby można go było w ten sposób nazwać. Istotnym elementem takiego domu są okna, ze względu na to, że zajmują wyjątkowo dużą jego powierzchnię. Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych przerywa ciągłość przegrody, a szyba w oknie zawsze będzie zimniejsza niż ściana. Ważne więc jest, aby dokonać zakupu okien i drzwi o dobrych parametrach termicznych – czyli energooszczędnych.

Ze względu na wysoką cenę nośników energii wskazane jest, aby stosować najlepsze rozwiązania, obniżające zużycie energii.

Stosowanie do produkcji stolarki okiennej szerokich, dodatkowo izolowanych profili PVC oraz dwukomorowych zespoleń szklanych umożliwia obniżenie współczynnika Uw (całego okna) i pozwala nam zbliżać się do współczynnika U ściany. Daje nam to wymierne korzyści ekonomiczne – mniejsze straty ciepła w pomieszczeniu, to mniej energii potrzebnej do jego ogrzania, a więc oszczędność w budżecie domowym. Dodatkowo energooszczędne okna wraz z właściwym montażem zawierającym dodatkowe ocieplenie całego obwodu okna, redukują nam „mostki termiczne”, przez które szybko tracimy ciepło, a często są one przyczyna powstawania grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczenia.

Reasumując: energooszczędna stolarka okienna to zysk zarówno dla kieszeni, ale także dla naszego zdrowia.

Europejski Certyfikat Jakości ift Q-ZERT dostępny tylko dla producentów okien w systemie profili VEKA
VEKA Polska jest jedynym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał możliwość certyfikacji wyrobu Europejskim Certyfikatem Jakości ift Q-ZERT, będącym wysokim sprawdzianem jakości wyrobów. Oznakowanie produktów tym certyfikatem w praktyce daje nabywcy pewność zakupu okien najwyższej jakości.

Kraje Unii Europejskiej są w przededniu zastąpienia obowiązujących norm krajowych, opisujących techniczne wymagania wobec produktu, jakim jest stolarka okienna, tzw. Normą Zharmonizowaną. Nowa norma wprowadza obligatoryjne oznaczenie wyrobu znakiem CE. Projekt wprowadzenia Normy Zharmonizowanej przewiduje termin rozpoczęcia fazy przejściowej, czyli koegzystencji norm krajowych i Normy Zharmonizowanej (oznaczonej jako EN 14531-1), w październiku 2006. Okres przejściowy będzie trwać 12 miesięcy. Treść Normy Zharmonizowanej została podana do publicznej wiadomości w kwietniu 2006 (informacje: Instytut ift Rosenheim i VEKA AG).

Znak Jakości ift Q-ZERT
Europejski Instytut Techniki Budowlanej ift Rosenheim opracował zasady certyfikacji europejskich produktów stolarki okiennej. Potwierdzeniem uzyskania certyfikatu ift Rosenheim jest prawo do oznaczania produktów firmy Europejskim Znakiem Jakości ift-Q ZERT.

Opracowane przez ift Rosenheim zasady certyfikacji produktów-okien Europejskim Znakiem Jakości ift Q-ZERT oparte są na połączeniu:

 • wymagań technicznych zawartych w Normie Zharmonizowanej EN 14351-1 potwierdzonych wynikami badań rozwiązań konstrukcyjnych systemodawcy (np. VEKA).
 • Znaku Jakości RAL potwierdzającym wysoką jakość produkowanego profila.
 • wymaganiami określonymi przez ISO 9001 dotyczącymi organizacji produkcji i przygotowania produkcji oraz serwisu firmy.

Oznacza to, że droga wiodąca do otrzymania Europejskiego Znaku Jakości ift Q-ZERT składa się z kilku etapów, a żadnego z nich nie da się pominąć.

Znak Jakości ift Q-ZERT potwierdza, że produkowane w poddanej kontroli firmie okna spełniają w klasyfikacji konstrukcji okiennych wymagania najwyższej klasy w zakresie własności mechanicznych:

 • odporności na obciążenia wiatrem wg EN 12210 – klasa C2/B4 !
 • szczelności na wodę opadową EN 12208 – klasa 9A !
 • szczelności na przepuszczalność powietrza wg EN 12207 – klasa 4 !

Opracowany przez ift Rosenheim program certyfikacji na Europejski Znak Jakości ift Q-ZERT został przyjęty do realizacji przez VEKA Polska w kwietniu 2005. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprzez ten Certyfikat okna w systemie VEKA były produktem, dla którego europejski rynek zbytu jest szeroko otwarty.

W ramach prowadzonej przez VEKA Polska kampanii „Bezpieczne Okno” zaprosiliśmy do realizacji tego ambitnego programu również producentów stolarki okiennej w systemach VEKA. To dzięki VEKA Polska już w sierpniu 2005 odbyły się pierwsze audyty w firmach produkujących okna z naszych systemów i zdecydowanych na podporządkowanie się wymaganiom związanych z wprowadzeniem Europejskiego Znaku Jakości ift Q-ZERT. Została tam wprowadzona.

Profile VEKA – liczy się tylko klasa A!
Każdy profil VEKA produkowany jest w klasie A. Jest to najwyższa klasa profili. Ścianki zewnętrzne profila mają min. 2,8 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych to minimum 5 mm. To są bardzo istotne wymiary. Profile o cieńszych ściankach, należące do niższych klas B i C nie chronią w optymalny sposób domowników od chłodu i hałasu. Nie są tak stabilne, gdyż są cieńsze. W wytworzonym już oknie nie mamy szans sprawdzić, jakiej klasy profil został użyty. Okna z profili VEKA dają gwarancję, że wykonane są z profili klasy A. Skąd taka gwarancja? Ponieważ VEKA Polska jest jedynym producentem na rynku, który produkuje swoje produkty wyłącznie w klasie A!
Nasze profile PVC bezpieczne dla zdrowia człowieka.

Profile VEKA są wykonane z wytrzymałego na uderzenia utwardzonego polichlorku winylu (PVC). Materiał ten należy do najstarszych i najbardziej poznanych i przebadanych tworzyw sztucznych. Składa się z surowego PVC oraz wielu dodatków, do których zalicza się głównie:

 • Dwutlenek tytanu – doskonały, niezwykle trwały, biały pigment.
 • Kreda, czyli węglan wapnia – materiał zwiększający sztywność i odporność na ciepło.
 • Stabilizatory zapobiegające uszkodzeniom termicznym PVC w trakcie obróbki i w trakcie użytkowania oraz uszkodzeniom na skutek wpływów pogodowych, w szczególności na skutek promieniowania UV.
 • Dodatki te mają decydujące znaczenie dla zapewnienia profilom odpowiedniej wytrzymałości na starzenie. Stabilizatory to nic innego jak sole metali. Należą do nich sprawdzone i przebadane od 40 lat sole ołowiu i cyny oraz nowo testowane, obserwowane i używane zaledwie od kilkunastu lat sole wapnia i cynku.
 • Barwniki, takie jak sadza i inne substancje organiczne.

Wszystkie te składniki są niezwykle trwale związane chemicznie i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Dlatego PVC jest niezastąpione w wytwarzaniu wielu produktów, które muszą być niezawodne. Typowymi – oprócz okien i drzwi – produktami wykonanymi z PVC są rury wodne, wykładziny podłogowe, opakowania na tabletki, woreczki na krew i węże infuzyjne, krawędzie meblowe, tapety.

Do produkcji profili VEKA stosowane są materiały najwyższej jakości. Dostawcami surowego PVC oraz niezbędnych dodatków są wyłącznie najlepsze i uznane firmy działające w branży chemicznej. Doświadczenia przeprowadzamy w profesjonalnych laboratoriach. Do klienta trafia produkt sprawdzony i przebadany, a zatem całkowicie bezpieczny.

Profil z certyfikatem – zaufaj niezależnym.

Fachową oceną jakości profili okiennych zajmują się od lat instytucje wyspecjalizowane w chemii i technice budowlanej. Na podstawie rygorystycznych testów przyznają atesty i certyfikaty tylko najlepszym produktom. W dzisiejszych czasach coraz uważniej należy sprawdzać, czy dokumenty te zostały przyznane przez niezależne państwowe instytucje. Coraz częściej atesty są bowiem jedynie chwytem marketingowym wymyślonym przez samych producentów. Takie „marketingowe certyfikaty”, są często przykrywką braku certyfikatów bezpieczeństwa. Należy zatem szukać okien wykonanych z bezpiecznych systemów profili, posiadających atesty nadawane przez niezależne państwowe instytucje. Tylko profile posiadające wszystkie niżej wymienione atesty i certyfikaty gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Oto lista atestów i certyfikatów niezależnych państwowych instytucji, którymi powinny legitymować się profile naprawdę bezpieczne:

 • Aprobaty techniczne przyznawane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) – gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji.
 • Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny – gwarantuje bezpieczne użytkowanie, nie narażające zdrowia na szwank.
 • Atest PPOŻ – gwarantuje bezpieczeństwo w razie pożaru.
 • Znak jakości RAL – gwarantuje jednakowo wysoką jakość produkcji o doskonałych parametrach.
 • Klasa profili. Najwyższa jest klasa A. Należy żądać pisemnego jej potwierdzenia w użytym w oknie profilu.

Należy nadmienić, że nie wszystkie atesty są obowiązkowe. VEKA posiada wszystkie atesty i certyfikaty, zarówno te obowiązujące, jak również te nieobowiązujące w kraju i Unii Europejskiej. Atestujemy i sprawdzamy swoje wyroby, ponieważ na pierwszym planie przy konstrukcji systemu stoi u nas bezpieczeństwo jego użytkownika.

VEKA to renomowana marka światowa!

Marka VEKA to znak najwyższej jakości znany na całym świecie. Produkowane w Skierniewicach profile odpowiadają najbardziej restrykcyjnym przepisom. Mają dokładnie tę samą jakość, co produkowane w Niemczech, Hiszpanii, Danii, czy wielu innych krajach Europy i świata. Fabryka w Polsce istnieje już 12 lat. Zatrudniamy ponad 200 pracowników i ciągle się rozwijamy. To oznacza, że zaufały nam miliony klientów. Dlaczego? Gdyż jesteśmy tu i teraz, gdyż zawsze możesz nas poprosić o radę, ponieważ nasze inwestycje obligują nas do produkcji najwyższej jakości.

Myśl ekologicznie, lecz nie ulegaj pozorom. Zadbaj o bezpieczeństwo.

Okna z profili VEKA spełniają wszelkie normy ekologiczne. Są bezpieczne, dlatego znalazły zastosowanie w szpitalach, szkołach i wielu innych budynkach użyteczności publicznej. Posiadają wszelkie obowiązkowe i nieobowiązkowe atesty.

Po czym więc poznać dobry profil okienny? Należy pytać o:

 • Znak jakości RAL – przyznawany przez Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego.
 • Klasę A – nadaną profilom przez normy RAL.
 • Aprobaty Techniczne ITB – przyznawane przez Instytut Techniki Budowlanej.
 • Atesty higieniczne PZH – przyznawane przez Państwowy Zakład Higieny.
 • Atest PPOŻ – nadawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Certyfikat ISO 9001 : 2000 – przyznawany przez Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen DQS GmbH.

Tylko profil posiadający wszystkie te dokumenty jest naprawdę bezpieczny!

okna pcv v90plus

Tylko VEKA, tylko klasa A
Na rynek wkracza kolejna generacja profili okiennych pozwalająca konstruować stolarkę o jeszcze lepszych właściwościach użytkowych i bardziej wyrafinowanej technologii.

Jednak wśród wielu producentów, jedynie VEKA posiada w swej ofercie wyłącznie profile zaliczane zgodnie z PN-EN 12608 do najwyższej klasy „A”. Ścianki zewnętrzne tych profili mają min. 2,8 mm grubości. Są to kluczowe parametry dla optymalnej ochrony domowników przed chłodem i hałasem, jednocześnie zapewniające oknom stabilność i trwałość. Nośność okuć dla profili klasy A jest większa o ponad 30% niż dla profili klasy B. Profile o cieńszych ściankach, zaliczane do niższych klas „B” i „C” nie posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są na przykład wielokrotnie bardziej podatne na pękanie naroży.

Niestety w gotowym oknie nie ma możliwości sprawdzenia, jakiej klasy profil został użyty do jego produkcji. Jedynie w przypadku profili VEKA istnieje pewność, iż są one klasy „A”, gdyż niższej klasy profili VEKA po prostu nie produkuje.

Wybrać dobrze
Stolarka okienna to produkt o bardzo długim cyklu życia. Kupowany jest na ogół z zamiarem eksploatacji przez 30 – 40 lat, a jego wymiana wiąże się z poważnymi pracami remontowymi. Przy takiej inwestycji nie ma miejsca na błędy i poprawki. Należy wybrać raz, a dobrze. Tymczasem selekcja optymalnego systemu profili okiennych to skomplikowane przedsięwzięcie – trudne nawet dla fachowców. Inwestor spotyka się na rynku z wieloma niemożliwymi do zweryfikowania i często sprzecznymi ze sobą, bądź nieporównywalnymi informacjami o zaletach i wadach różnych systemów. Duża ich część ma charakter czysto marketingowy i niekiedy w sposób zamierzony prowadzi na manowce. Na dodatek sprawdzenie w gotowym oknie właściwości użytych do jego produkcji profili jest praktycznie niemożliwe. Jak więc sobie radzić w takiej sytuacji?

Zdobyć pewność
Jest jeden szybki i pewny sposób oddzielenia ziarna od plew: Wystarczy wybrać producenta profili okiennych, którego wszystkie systemy zaliczane są na podstawie badań renomowanego instytutu naukowego i zgodnie z normą PN-EN 12608 do najwyższej klasy A. Otóż jedynym spełniającym to kryterium producentem w Polsce jest VEKA, co udokumentowały certyfikaty instytutu RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Wybierając system okienny VEKA masz pewność – to jest klasa A!

Mieć klasę
Profile okienne klasy A wyróżniają się grubocią ścianek zewntrznych wynoszcą min. 2,8 mm. Do ich produkcji konieczne jest zużycie o 10% więcej PVC, niż do produkcji profili klasy B. Te kluczowe parametry zapewniają następujące cechy użytkowe:

 • Niską podatność na uszkodzenia. Grube ścianki profili VEKA klasy A zapewniają silne łączenia naroży okiennych, co zapobiega groźnemu zjawisku ich pękania na spawach. Wytrzymałość naroży okiennych wykonanych z tych profili znacznie przewyższa wytrzymałość profili klasy B i C.
 • Wysoką stabilność. Profile VEKA klasy A przyczyniają się do zwiększenia stabilności ram i skrzydeł na wygięcie i skręcanie, szczegolnie tych o dużych wymiarach. Wzrasta rownież o 20% w relacji do klasy B odporność profili na wyrywanie wkrętow używanych do mocowania okuć.
 • Doskonałą odporność na zmiany temperatur. To istotne w naszym klimacie, w którym dobowe zmiany temperatur potrafią być bardzo duże. Przeanalizujmy przedwiośnie. Temperatury nocą są ujemne (-2 st C.), a w słoneczny dzień dochodzą do 16 st. C. W ciągu tych kilku godzin, pomiędzy porankiem a południem profil okienny musi wykonać olbrzymią pracę, przymując w tak krótkim czasie, tak dużą dawkę energii. Profil rozszerza się. Gdy zapada zmierzch proces odwraca się. Profil okienny schładza się i kurczy w krótkim czasie. Powstają wysokie naprężenia, szczególnie na narożach okiennych. Grube ścianki wszystkich profili VEKA zapewniają doskonałą statykę i silne łączenie naroży okiennych, bez zagrożenia, że popękają.
 • Doskonałe parametry izolacji akustycznej. Profile VEKA klasy A to również zdecydowanie wyższy komfort akustyczny dzięki skutecznemu tłumieniu dobiegającego z zewnątrz hałasu.

Wybór producenta stolarki otworowej jest tylko pozornie trudnym zadaniem. Wystarczy wybrać firmę, która stawia na jakość i współpracę z najlepszymi dostawcami na rynku. Pamiętaj! To jedyny sposób, aby uchronić się przed złym zakupem.

Okna i drzwi to produkty, które kupujemy z myślą o ich użytkowaniu przez wiele lat. To poważna decyzja inwestycyjna. Nie ma tutaj miejsca na błędy i poprawki. Należy wybrać raz, a dobrze.

Dobry produkt to taki, który nie tylko harmonijnie wpisze się w kompozycję wystroju naszego mieszkania czy domu, ale przede wszystkim zapewni nam komfort, energooszczędność, a także bezpieczeństwo użytkowania.

Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu?

Komfort
Tylko wysoka jakość materiałów i procesu produkcji jest gwarancją niezawodności i komfortu przez długie lata. Zanim zdecydujesz się na zakup okien, sprawdź jakie posiadają certyfikaty i atesty!

Najlepsze są te, które posiadają:

 • Znak jakości RAL wydawany przez niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z
 • Tworzywa Sztucznego, który potwierdza najwyższą klasę A profilu.
 • Certyfikat IFT Q-Zert nadawany przez niemiecki Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim, który gwarantuje nabywcy zakup okien wyprodukowanych na najwyższym, europejskim poziomie.
 • Aprobaty Techniczne ITB przyznawane przez Instytut Techniki Budowlanej.
 • Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny.
 • Atest PPOŻ nadawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Certyfikat ISO 9001:2000 – przyznawany przez Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen DQS GmbH.

Energooszczędność
Niezawodne okna to takie, które zapewnią najwyższą efektywność cieplną, dlatego koniecznie sprawdź, jakie udogodnienia zwiększające poziom energooszczędności posiadają okna, które zamierzasz kupić!

Zwróć uwagę na:

 • Współczynnik przenikania ciepła szyby i okna U – im niższa jego wartość, tym lepiej.
 • Zastosowane podkłady podparapetowe – dowiedz się, czy są wystarczająco wytrzymałe i zapewnią odpowiednią izolację cieplną.
 • Montaż okien – upewnij się, że producent okien oferuje wysokiej jakości usługi montażowe.
 • System wentylacji – wybierz system odpowiednio dobrany do okna, który zapewni właściwą izolację akustyczną oraz wentylację w pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo
Okna w Twoim domu powinny nie tylko chronić Cię przed włamaniem, ale także gwarantować bezpieczeństwo domowników, dlatego przed zakupem sprawdź, jakie zabezpieczenia oferuje Twój producent okien!

Zwróć uwagę na to, czy okna posiadają:

 • Systemy antywłamaniowe – takie jak specjalne okucia antywyważeniowe np. typu WK2 lub mechanizm blokujący obrót klamki.
 • Możliwość montażu rolet zewnętrznych – chronią przed włamaniem, hałasem oraz niską lub zbyt wysoką temperaturą.
 • Zabezpieczenie przez otwarciem okien przez dzieci – pozwala uniknąć niebezpiecznych wypadków.
 • Możliwość podłączenia do systemu alarmowego – dodatkowo chroni przed włamaniem.

Design
Aranżacja przestrzeni okiennej ma bardzo duży wpływ na wystrój całego pomieszczenia, przez co wpływa także na samopoczucie mieszkańców. Dobierz okna pasujące stylem i kolorystyką do swojego domu oraz własnego charakteru.

Sprawdź, co może zaoferować Ci producent okien i wybierz produkty najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom!

Przeprowadź szybką wycenę osłon w Noveo

cyfra 1 na białym tle

Wybierz osłonę dla swojego okna

cyfra 2 na białym tle

Skonfiguruj osłonę według potrzeb

cyfra 3 na białym tle

Złóż zapytanie firmie Noveo

Modnie w oknie – przygotuj projekt online!